Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası Projeler Destek Birimi

Erasmus+ Sektörel Beceri Ortaklıkları

.

Avrupa Komisyonu Erasmus+ merkezi çağrılar kapsamında yer alan “Sektörel Beceri Ortaklıkları” çağrısı için son başvuru tarihi 28 Şubat 2018’dir.

Sektörel Beceri Ortaklıkları çağrısı ile  belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına ve bir veya birden fazla mesleki alanla ilgili yeni beceri taleplerine, mesleki eğitim sistemlerinin cevap verebilirliğini artırılmasına yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Sektörel Beceri Ortaklıkları kapsamında üç farklı faaliyet altında projeler desteklenecektir:

  • Belli bir ekonomik sektördeki beceri ihtiyaçlarının ve eksikliklerin tanımlanması,

  • Ortak bir mesleki eğitim müfredatının tasarlanması ve uygulanması,

  • Sektörel becerilere yönelik yeni bir stratejik yaklaşımın uygulanması için işbirliklerinin desteklenmesi

Ortaklık sayısı, kompozisyonu ve başvuru yapmaya uygun kurum/kuruluşun türü başvuru yapılacak faaliyetin türüne göre farklılık göstermekle beraber, çağrı aşağıdaki kurum ve kuruluşların başvurusuna açıktır:

  • Mesleki eğitim sağlayan kamu veya özel kuruluşlar,

  • Sektöre özel uzmanlığa sahip ve belirli bir sektör için/ sektörde temsilci olan kamu veya özel teşekküller, (Avrupa, ulusal veya bölgesel düzeyde)

  • Eğitim ve öğretim sistemlerinden sorumlu kamu veya özel kuruluşlar (ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde)

Bu faaliyet kapsamında uygun kabul edilen sektörler şunlardır:

  • Tekstil, giyim, deri ve ticaret gibi Avrupa Sektörel Beceriler Konseylerini oluşturan sektörler,

  • İleri imalat, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eko-inovasyon (çevre teknolojileri) gibi beceri uyuşmazlıkları bulunan ve Avrupa Komisyonu’nun mevcut politikalarıyla müdahale ettiği sektörler,

  • Kültürel ve yaratıcı endüstriler

Başvurular Nereye Yapılmalıdır?

Sektörel Beceri Ortaklıkları, Komisyon Merkezli projeler olduğundan başvurular doğrudan Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı'na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) sunulacaktır.

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.