Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası Projeler Destek Birimi

Erasmus+ Spor Destekleri

.

Erasmus+ Spor Destekleri; Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa spor boyutunun sistematik olarak geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülecek olan projelerdir.


Erasmus+ Spor alanındaki faaliyetlerin hedefleri şunlardır:
•    Doping, şike, şiddet, ayrımcılık ve ırkçılıkla uluslararası boyutta mücadele etmek,
•    Sporculara, sporun yanı sıra diğer alanlarda da kariyer olanağı (çift taraflı kariyer) olanağı ile sporun iyi yönetişimini teşvik etmek,
•    Gönüllü aktiviteler ve spor etkinliklerine katılımın arttırılması ve sosyal içerme, fırsat eşitliği ve beden eğitiminin önemi hakkında bilinçlendirmek ve spor yapma olanağını arttırmak,
•    Faaliyetleri ulusal, bölgesel ve yerel anlamda geliştirmek, transfer etmek, yenilikçi uygulamalarla sonuçlandırmak.

Erasmus+ Spor alanında aşğıdaki faaliyetler desteklenecektir:

  • Spor ile ilgili alanlardaki “İşbirliği Ortaklıkları”

  • Kar amacı gütmeyen “Spor Etkinlikleri”

  • Küçük İşbirliği Ortaklıkları


Proje Süresi Ne Kadardır?

Proje süreleri İşbirliği Ortaklıkları için 1 ila 3 yıl arasındadır. Spor Etkinlikleri için proje süresi 1 yıla kadardır.

Hibe Desteği Ne Kadardır?

•    İşbirliği Ortaklıkları için sağlanacak en yüksek destek 400.000 Avro, Küçük İşbirliği Ortaklıkları için 60.000 Avro ve Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri için 500.000 Avro olup sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek hibe oranı bu miktarların %80’i olacaktır.

Başvurular Ne Zaman Yapılmalıdır?

Spor projeleri için son başvuru tarihi 5 Nisan 2018 Brüksel saati ile 12:00'dir. (Türkiye saati ile 13:00)

Başvurular Nereye Yapılmalıdır?

Erasmus+ Spor destekleri Komisyon merkezi projeler olduğundan doğrudan Brüksel'deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı'na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) sunulacaktır.

Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Avrupa Komisyonunun internet sayfası için tıklayınız.