Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası Projeler Destek Birimi

Sektörel Beceri Ortaklıkları

Sektörel Beceri Ortaklıkları (Sector Skills Alliances) Nedir?

Sektörel Beceri Ortaklıkları, belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına ve bir veya birden fazla mesleki alanla ilgili yeni beceri taleplerine, mesleki eğitim sistemlerinin cevap verebilirliğini artırmayı hedefleyen uluslararası projelerdir. 

Bu faaliyet kapsamında uygun kabul edilen sektörler şunlardır: 

 • Tekstil/Giyim/Deri ve Ticaret gibi Avrupa Sektörel Beceriler Konseylerini oluşturan sektörler,
 • İleri İmalat, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eko-İnovasyon (çevre teknolojileri) gibi beceri uyuşmazlıkları bulunan ve Avrupa Komisyonu’nun mevcut politikalarıyla müdahale ettiği sektörler,
 • Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler 


Sektörel Beceri Ortaklıklarının temel amaçları şunlardır:

 • Mesleki eğitimin piyasadaki beceri ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesi için eğitimi işgücü piyasasına daha yakın hale getirmek, 
 • Ekonomik sektörlerin rekabet edebilirliğini artırmak,
 • Mesleki eğitim programlarının kalitesini artırmak, 
 • İlgili sektördeki mesleki eğitim sunumunda sistematik bir etki yaratmak,
 • Mesleki eğitimde yenilikçi metotlar geliştirmek,
 • Öğrenme çıktıları yaklaşımı ve kalite güvencesini uygulamaya koymak (ECVET, EQF, EQAVET)

Hangi Faaliyetler Desteklenmektedir?

Sektörel Beceri Ortaklıkları, mevcut ve gelecekteki işgücü piyasası ihtiyaçlarına uyarlanabilen, birbiriyle uyumlu ve kapsamlı faaliyetleri desteklemektedir. 

LOT 1: Belli bir ekonomik sektördeki beceri ihtiyaçlarının ve eksikliklerin tanımlanması,
LOT 2: Ortak bir mesleki eğitim müfredatının tasarlanması ve uygulanması 


 

Ortaklık Yapısı:

LOT 1 için; minimum iki ortak olmak üzere en az 12 Program ülkesini kapsayan verileri sunabilen ulusal kurumlar veya Avrupa çapındaki şemsiye organizasyonlar

LOT 2 için; minimum altı ortak olmak üzere en az 3 Program ülkesini kapsayan verileri sunabilen kurumlar

Kimler Başvuru Yapabilir? 

 • Mesleki eğitim sağlayan kamu veya özel kuruluşlar,
 • Sektöre özel uzmanlığa sahip ve belirli bir sektör için/ sektörde temsilci olan kamu veya özel teşekküller, (Avrupa, ulusal veya bölgesel düzeyde)
 • Eğitim ve öğretim sistemlerinden sorumlu kamu veya özel kuruluşlar (ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde)

Proje Süresi Ne Kadardır?

LOT 1 için; proje süresi 2-3 yıl arasında değişebilir. 
LOT 2 için; proje süresi 3 yıldır.

Hibe Desteği Ne Kadardır?

LOT 1 için 500.000 Avro, LOT 2 için 1.400.000 Avrodur.

Başvurular Ne Zaman Yapılmalıdır?

Başvuru sahipleri projelerini en geç 28.02.2018 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye (Türkiye saati ile 13:00) kadar sisteme yüklemek zorundadır.

Başvurular Nereye Yapılmalıdır?

Bilgi Ortaklıkları, Komisyon Merkezli projeler olduğundan doğrudan Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı'na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) sunulacaktır.

https://eacea.ec.europa.eu

Başvuru Formuna Nasıl Ulaşılır?

Başvuru formu, Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency sayfasında online olarak üretilmektedir.

Başvuru Formu Portalı

Erasmus+ Program Rehberi